UWAGA !

Dla chętnych, a niezmotoryzowanych dojazd na dzisiejszy teatr przy stoliku w Żabinach o godzinie 17:30 z centrum Rybna.

Serdecznie zapraszamy !

KONKURS WIELKANOCNY

 

 

 

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego na „ozdobę wielkanocną”

 1. Organizator
  Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
  e-mail: gbp.rybno@wp.pl
  www.biblioteka.gminarybno.pl
  www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie
 2. Cele Konkursu
  – Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
  – Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  – Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
  – Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
  – Możliwości prezentacji własnej pracy.
 3. Warunki Konkursu
  – Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
  – Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
  – Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie), wykonaną dowolną techniką.
  – Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
  – Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.
 4. Terminy
  – Prace należy składać do dnia 27.03.2018r. do godz. 18.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul.Wyzwolenia 90a – nowa lokalizacja).
  – Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 29.03.2018r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
  – Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
  – GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych.                                                                            – Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
 5. Ocena i nagrody
  – Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
  – staranność wykonania,
  – wrażenie artystyczne,
  – oryginalność i pomysłowość,
  – stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

W czwartek 15.02.2018r. Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedził oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie. Dzieci dowiedziały się na czym polega rola biblioteki, praca bibliotekarza, a także jak wypożycza się książki. Na koniec nasi goście rozwiązali książkowe zagadki oraz otrzymali zakładki do książek.

Pianino cyfrowe zakupione !

Nowe pianino cyfrowe YAMAHA Clavinova CLP-645B  jest w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie ! Można było posłuchać naszego nabytku podczas niedzielnego koncertu ostatkowego.

Zajęcia plastyczne

Podczas ostatnich zajęć plastycznych przygotowywaliśmy serca w związku z nadchodzącymi Walentynkami.

Zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie! 🙂

Koncert Ostatkowy

W niedzielę 11 lutego 2018r. w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się koncert ostatkowy Arlety Rusieckiej z zespołem.  Występują oni intensywnie od kilku lat, zaś muzycznie rozumieją się bez słów. Harmonia pianisty, biegłość kontrabasisty i ciepła barwa wokalu niewątpliwie urzekają słuchacza. Wokalistka oraz jej jazz band zachęcili uczestników koncertu do wspólnego śpiewania. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco. Dziękujemy wszystkim za przybycie i mile spędzony czas.