Bezpieczna Gmina Rybno

W piątek 13 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbyło się podsumowanie projektu „Bezpieczna Gmina Rybno”. Spotkanie poprowadziła Inspektor ds. oświaty – Wiesława Wróblewska.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rybno poprzez prowadzenie edukacji dla bezpieczeństwa i profilaktyki, w szczególności w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych i alkoholu.

Dyskusyjny Klub Książki

12 grudnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawialiśmy książkę pt. „Kolekcjonerka perfum”. Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 9 stycznia 2020 r.

Uroczyste rozświetlanie choinki

W piątek 6 grudnia odbyło się coroczne uroczyste rozświetlanie choinki w centrum Rybna, na które zaprosił dyrektor Centrum Kultury – Biblioteki – Jarosław Rolkowski. Świąteczne piosenki zaśpiewały dziewczyny z zespołu wokalnego działającego w bibliotece wraz z Beatą Drzewińską oraz chór seniorek z zespołu „Niezapominajki”. Ponadto wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Zgromadzonych mieszkańców odwiedził również św. Mikołaj, który obdarował wszystkich słodkościami.

 

 

 

Klub rękodzieła

Odbyło się pierwsze spotkanie klubu rękodzieła w Gminnej Bibliotece Publicznej. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 stycznia, na którym będą wykonywane prace plastyczne metodą decoupageu. Jeżeli chcę ktoś dołączyć musi przynieść swój materiał (oprócz kleju). Zapraszamy!

 

 

Rozświetlanie choinki

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza na uroczyste „rozświetlanie choinki” , które odbędzie się 6 grudnia o godz. 17:00 w centrum Rybna.

 

Wieczór andrzejkowy

29 listopada w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się Wieczór andrzejkowy, który zgromadził dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Atrakcją wieczoru było lanie wosku, a także wróżby ukryte w balonach, magiczne koło, worek pełen niespodzianek i taniec ze szkatułką. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „kto pierwszy zje chrupki na sznurkach”.

 

 

Rodzinny konkurs bożonarodzeniowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza do udziału w Rodzinnym Konkursie Bożonarodzeniowym! Termin składania prac – 18.12.2019 r. (środa). Rozstrzygnięcie konkursu – 20.12. 2019 r. (piątek), godz. 16:00.

Regulamin konkursu:
1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie ul. Wyzwolenia 90a, 13-220 Rybno,
tel. 23 696 64 67, e-mail: gbp.rybno@wp.pl

2. Cele konkursu

– Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
– Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.

3. Warunki Konkursu

Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko jednego z członka rodziny, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na Konkurs 1 pracę, (określoną w regulaminie) wykonaną w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar ozdoby są dowolne.
– Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz ich danych osobowych i wizerunku do publikacji edukacyjnej, a także do stworzenia galerii w publikacjach tradycyjnych i internetowych.

4. Terminy

Prace należy składać do dnia 18.12.2019r. (środa) w Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Wyzwolenia 90a).
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 20.12.2018r. (piątek)
o godz. 16:00.

5. Oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
1. staranność wykonania,
2. wrażenie artystyczne,
3. samodzielność wykonania,
4. oryginalność i pomysłowość,
5. stopień trudności wykonania

6. Nagrody

Autorzy najlepszych prac wytypowanych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

Gala Piosenki 2019

W piątek 22 listopada w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się Gminny Konkurs Gala Piosenki 2019.
Galę otworzyli dyrektor GBP Jarosław Rolkowski oraz Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, którzy powitali uczestników oraz przybyłą publiczność.
Galę Piosenki poprowadziła Beata Truszczyńska. W składzie jury zasiedli: Beata Drzewińska, Jacek Wiśniewski oraz Michał Wróblewski.

Wyniki:
kategoria I
I miejsce – Fabian Jabłoński
II miejsce – Igor Kowalkowski
III miejsce – Aniela Adamowicz
wyróżnienie – Wiktoria Nowicka

kategoria II
I miejsce – Daria Rozentalska
II miejsce – Marta Matusiak
III miejsce – Lena Jaworska

kategoria III
I miejsce – Mikołaj Kuczyński
II miejsce – Izabela Kliniewska
III miejsce – Radosław Deptuła

kategoria IV
I miejsce – Ewelina Deptuła
II miejsce – Justyna Pokojska
III miejsce – Oliwia Kościjańczuk

Główną nagrodę Grand Prix zdobyła Ewelina Deptuła.