WYNIKI XIX RODZINNEGO KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

W czwartek 29 marca o godzinie 16:30 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbyło się rozstrzygnięcie XIX  RODZINNEGO KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ. Prace konkursowe można było składać do 27 marca. W konkursie wzięło udział 28 rodzin.

Jury w składzie: Joanna Psiuk i Hanna Kirchof wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Agnieszka Tułodziecka,

II miejsce – Jagoda, Agata, Anna Januszewskie,

III miejsca – Eliza i Julita Lewickie  oraz Oliwia Tułodziecka.

Wyróżnienia:

– Agnieszka Zabłotna,

– Karolina Mądzelewska,

– Katarzyna Zdunek,

– Wiktoria i Daria Rozentalskie.

Dziękujemy wszystkim rodzinom za udział w konkursie.

WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

W Niedzielę Palmową 25.03.2018r. po uroczystej Mszy Świętej odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Dziekana księdza kanonika Mirosława Owczarka – proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie i Wójta Gminy Rybno pana Tomasza Węgrzynowskiego na ,,Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocną, popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży, osób dorosłych, integracja społeczności uczniowskiej, lokalnej.
Konkurs miał charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. Do konkursu zostało zgłoszonych 11 palm.
Przy ocenie Jury wzięło pod uwagę : ogólne wrażenie artystyczne, estetykę i staranność wykonania, pomysłowość, oryginalność i trwałość pracy, różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów (materiały naturalne : żonkile, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibułki).
W konkursie na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
I miejsce i statuetkę zdobyła palma Agaty i Karoliny Truszczyńskich,
II miejsce : Niepubliczne Gimnazjum Jana Pawła II w Hartowcu,
III miejsce : Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach.
Ponadto w kategorii Największa z największych – przyznano wyróżnienie dla palmy, którą przygotowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno.
Najmniejszą palmę wykonała wspólnie z mamą podczas zajęć w przedszkolu Hanna Jabłonowska z Przedszkola w Rybnie.
W konkursie nagrodzono palmy, które przygotowały : Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Zespół Szkół w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole w Rybnie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy z książkami.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za zainteresowanie konkursem i kultywowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową.

 

Koncert z okazji Dnia Kobiet

18 marca 2018r. w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Zgromadzonych przywitali Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i dyrektor Jarosław Rolkowski. Wystąpił ,,Artu’S Kwartet” z Poznania : Magdalena Olech – I skrzypce, Magdalena Mateja – II skrzypce, Agnieszka Wisniewska – altówka, Stanisława Dziedziniewicz – wiolonczela oraz solistka Natalia Majewska Marszałek. Artystki wykonały utwory wybitnych twórców muzyki klasycznej. Można było usłyszeć m.in. ,,Lato” z ,,Czterech pór roku” Vivaldiego , ,,Marzenie” Schumanna, ,,Czardasza” Montiego, tanga i walce np. z filmu ,,Noce i dnie”.  Uczestnicy koncertu na pewno zapamiętają kapitalnie zaśpiewaną ,,Arię ze śmiechem”. Za wysoki poziom artystyczny i niepowtarzalny styl widownia nagrodziła artystów owacjami na stojąco. Koncert zakończył się miłym akcentem, każda pani otrzymała kwiatka.