Plastyczne wtorki

Podczas trzech kolejnych plastycznych wtorków wykonaliśmy: akwarium ze słoika, baranki i zajączki oraz kury na jajka wielkanocne.

Bazę naszych prac stanowiły słoiki, kartony oraz wytłaczanki po jajkach, wykorzystaliśmy również techniki już wcześniej poznane.

 

 

 

 

Dyskusyjny Klub Książki

Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00. Tym razem omówimy książkę pt. ,,Za zamkniętymi drzwiami” autorstwa B. A. Paris.

Dyskusyjny Klub Książki

Marcowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki było poświęcone powieści Magdaleny Witkiewicz ,,Cześć, co słychać”. Wszystkie uczestniczki spotkania wyraziły pozytywną opinię na temat przeczytanej książki. Na następne spotkanie zapraszamy 11 kwietnia.

Cudze chwalcie, swoje poznajcie!

W niedzielę 24 marca w Centrum Kultury – Bibliotece odbyło się spotkanie z cyklu ,,Cudze chwalcie, swoje poznajcie!’’. Swoje występy zaprezentowali młodzi artyści z Rybna. Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała walce oraz muzykę filmową i musicalową, zaś grupa teatralna ,,Poza schematem” pokazała krótkie scenki komediowe.

Cudze chwalcie, swoje poznajcie!

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Cudze chwalcie, swoje poznajcie”
W programie koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej i grupy teatralnej Poza schematem z Rybna.
24 marca (niedziela), godz. 17:00 !!!

Rodzinny Konkurs Wielkanocny

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego

na „pisankę”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
e-mail: gbp.rybno@wp.pl
www.biblioteka.gminarybno.pl
www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie

2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.

3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie), wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału

Technika zdobienia jaja jest dowolna.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.

4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 10.04.2019 r. do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul.Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).

– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 12.04.2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych. – Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.

5. Ocena i nagrody
– Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Mała książka – Wielki Człowiek

W ramach akcji ,,Mała książka – Wielki człowiek” trzyletnia Iga Standarska otrzymała dyplom Małego Czytelnika.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców z dziećmi z rocznika 2016.

Teatr przy stoliku z Żabinach

W sobotę, 9 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Żabinach z okazji Dnia Kobiet odbył się Teatr przy stoliku pt. „Kredyt”. W przedstawieniu wystąpili aktorzy z Teatru Jaracza w Olsztynie.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żabiny – „Żabianka”, Radny Gminy Rybno – Grzegorz Rozentalski, Sołtys wsi Edmund Gajek wraz z Radą Sołecką oraz Centrum Kultury-Biblioteka w Rybnie.

Pokaz iluzji

8 marca w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się pokaz iluzji zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną we współpracy z sołtysem i radą sołecką w Dębieniu.