Pokaz iluzji

8 marca w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się pokaz iluzji zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną we współpracy z sołtysem i radą sołecką w Dębieniu.