Zapraszamy na spotkanie autorskie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza na spotkanie autorskie z Marią Cybulską – autorką wierszy, członkinią Działdowskiej Kuźni Słowa, które odbędzie się w niedziele 3 marca o godz. 17:00.

plakat informujący o spotkaniu autorskim z Marią Cybulską

 

Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet

Wójt Gminy Rybno oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się w niedzielę 10 marca o godz. 18:00 w Sali sesyjnej przy Urzędzie Gminy w Rybnie.
W programie:
– podsumowanie 32. finału WOŚP
– koncert muzyki lat 20-tych, 30-tych i piosenek operetkowych
plakat informujący o koncercie z okazji Dnia Kobiet

Konkurs wielkanocny

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie organizuje Rodzinny Konkurs Wielkanocny na pisankę. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału! Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.
Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego na „pisankę”:
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
– e-mail: gbp.rybno@wp.pl
2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.
3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę, wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału
– Technika zdobienia prac: drapanka, kraszanka, oklejanka, batik, wycinanie i grawerowanie w skorupce jaj, malowanie farbami oraz różnorodne techniki plastyczne.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.
4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 25.03.2024 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 27.03.2024 r. (środa) o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
– GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych w okresie przedświątecznym oraz trwania świąt, a po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
5. Ocena i nagrody
– Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania,
– zgodność pracy z regulaminem,
– autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
plakat informujący o konkursie wielkanocnym

Konkurs recytatorski

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rybno do wzięcia udziału w Konkursie recytatorskim „Spotkania z Poezją”. Eliminacje gminne odbędą się w środę 3 kwietnia 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.
Regulamin konkursu „Spotkania z Poezją”
1. Szkoły Podstawowe (Hartowiec, Koszelewy, Rumian, Żabiny) po 3 osoby z każdej grupy wiekowej; Szkoła Podstawowa w Rybnie po 5 osób z każdej grupy wiekowej:
– klasy I-III – interpretacja jednego utworu poetyckiego,
– klasy IV-VI – interpretacja jednego utworu poetyckiego.
– klasy VII-VIII – interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (całość prezentacji max. 5 min.)
2. Zgłoszenia z uwzględnieniem repertuaru prosimy dostarczyć w terminie do dnia 26.03.2024 r. Eliminacje gminne odbędą się 03.04.2024 r. o godz. 14:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.
3. Kontakt telefoniczny 23 696 64 67, e-mail gbp.rybno@wp.pl .
4. Nagrodzone zostaną trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej.
5. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
6. Do etapu powiatowego zostaną wytypowane po 3 osoby z każdej grupy wiekowej.
7. Eliminacje powiatowe konkursu odbędą się 10.04.2024 o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Działdowie (ul. Wolności 64).
plakat informujący o konkursie recytatorskim

Spotkanie o zwyczajach szlacheckich

W niedzielę, 18 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie odbyło się spotkanie, które przeniosło nas w czasy szlacheckie.

Na wstępie przybyłych gości powitali dyrektor GBP w Rybnie Jarosław Rolkowski oraz Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski.

Spotkanie rozpoczęło się Polonezem a następnie poznaliśmy obyczaje szlacheckie oraz ubiór szlachcica i szlachcianki o czym opowiedzieli Panowie Bogusław Łukwiński, Andrzej Andrzejewski oraz Mirosław Leśniewski.

Na scenie artystycznie zaprezentował się Jacek Mianowski.

Na zakończenie współbiesiadnicy mieli okazję przeczytać szlacheckie toasty oraz monologi i zaśpiewać pieśni ludowe i patriotyczne, do których akompaniowali Patryk Krzemiński i Jarosław Rolkowski.

spotkanie o obyczajach szlacheckich spotkanie o obyczajach szlacheckich

spotkanie o obyczajach szlacheckich spotkanie o obyczajach szlacheckich

spotkanie o obyczajach szlacheckich spotkanie o obyczajach szlacheckich

spotkanie o obyczajach szlacheckich spotkanie o obyczajach szlacheckich

spotkanie o obyczajach szlacheckich spotkanie o obyczajach szlacheckich

Dyskusyjny Klub Książki

W czwartek, 15 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego omówiona została książka Chrisa Cartera pt. „Nocny prześladowca”.

zdjęcie ze spotkania klubu DKK

Baner DKK

 

Zapraszamy na spotkanie DKK

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się w czwartek 15 lutego o godz. 16:00. Omówimy książkę Chrisa Cartera pt. „Nocny prześladowca”.

plakat informujący o spotkaniu DKK