Cudze chwalcie, swoje poznajcie!

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Cudze chwalcie, swoje poznajcie”
W programie koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej i grupy teatralnej Poza schematem z Rybna.
24 marca (niedziela), godz. 17:00 !!!

Rodzinny Konkurs Wielkanocny

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego

na „pisankę”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
e-mail: gbp.rybno@wp.pl
www.biblioteka.gminarybno.pl
www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie

2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.

3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie), wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału

Technika zdobienia jaja jest dowolna.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.

4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 10.04.2019 r. do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul.Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).

– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 12.04.2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych. – Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.

5. Ocena i nagrody
– Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Mała książka – Wielki Człowiek

W ramach akcji ,,Mała książka – Wielki człowiek” trzyletnia Iga Standarska otrzymała dyplom Małego Czytelnika.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców z dziećmi z rocznika 2016.

Teatr przy stoliku z Żabinach

W sobotę, 9 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Żabinach z okazji Dnia Kobiet odbył się Teatr przy stoliku pt. „Kredyt”. W przedstawieniu wystąpili aktorzy z Teatru Jaracza w Olsztynie.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żabiny – „Żabianka”, Radny Gminy Rybno – Grzegorz Rozentalski, Sołtys wsi Edmund Gajek wraz z Radą Sołecką oraz Centrum Kultury-Biblioteka w Rybnie.

Pokaz iluzji

8 marca w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się pokaz iluzji zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną we współpracy z sołtysem i radą sołecką w Dębieniu.

XXXVII Konkurs Recytatorski

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Spotkania z Poezją”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII edycji Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Prosimy o wytypowanie recytatorów:

1. Szkoły Podstawowe po 3 osoby z każdej grupy wiekowej (Hartowiec, Koszelewy, Rumian, Żabiny, ); Szkoła Podstawowa Rybno po 5 osób z każdej grupy wiekowej:

– klasy I-III – interpretacja jednego utworu poetyckiego,

– klasy IV-VI – interpretacja jednego utworu poetyckiego.

– klasy VII-VIII i III klasa gimnazjum -interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (całość prezentacji max. 5 min.)

2. Gimnazjum po 5 osób z każdej szkoły:

– interpretacja jednego utworu poetyckiego oraz jednego fragmentu prozy

Zgłoszenia z uwzględnieniem repertuaru prosimy dostarczyć w terminie do dnia 04.04.2019 r. Eliminacje gminne odbędą się 09.04.2019 r. o godz. 14:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.

Nagrodzone zostaną trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Dojazd uczestników we własnym zakresie.

Kontakt telefoniczny 23 696 64 67. e-mail gbp.rybno@wp.pl .

Koncert z okazji Dnia Kobiet

W niedzielę 10 marca w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „The man I love” w wykonaniu kwartetu smyczkowego Baltic String Quartet z Gdańska z wokalistką Karoliną Gorgol-Zaborniak.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyli dyrektor Centrum Kultury – Biblioteki -Jarosław Rolkowski oraz wójt Gminy Rybno -Tomasz Węgrzynowski. Po koncercie Panie otrzymały symboliczne tulipany.

 

 

 

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Zapraszamy serdecznie na koncert kwartetu smyczkowego Baltic String Quartet z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się w niedzielę 10 marca o godzinie 17:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.