Bezpieczna Gmina Rybno

W piątek 13 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbyło się podsumowanie projektu „Bezpieczna Gmina Rybno”. Spotkanie poprowadziła Inspektor ds. oświaty – Wiesława Wróblewska.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rybno poprzez prowadzenie edukacji dla bezpieczeństwa i profilaktyki, w szczególności w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych i alkoholu.