WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

W Niedzielę Palmową 25.03.2018r. po uroczystej Mszy Świętej odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Dziekana księdza kanonika Mirosława Owczarka – proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie i Wójta Gminy Rybno pana Tomasza Węgrzynowskiego na ,,Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocną, popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży, osób dorosłych, integracja społeczności uczniowskiej, lokalnej.
Konkurs miał charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. Do konkursu zostało zgłoszonych 11 palm.
Przy ocenie Jury wzięło pod uwagę : ogólne wrażenie artystyczne, estetykę i staranność wykonania, pomysłowość, oryginalność i trwałość pracy, różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów (materiały naturalne : żonkile, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibułki).
W konkursie na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
I miejsce i statuetkę zdobyła palma Agaty i Karoliny Truszczyńskich,
II miejsce : Niepubliczne Gimnazjum Jana Pawła II w Hartowcu,
III miejsce : Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach.
Ponadto w kategorii Największa z największych – przyznano wyróżnienie dla palmy, którą przygotowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno.
Najmniejszą palmę wykonała wspólnie z mamą podczas zajęć w przedszkolu Hanna Jabłonowska z Przedszkola w Rybnie.
W konkursie nagrodzono palmy, które przygotowały : Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Zespół Szkół w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole w Rybnie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy z książkami.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za zainteresowanie konkursem i kultywowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową.