Rodzinny konkurs bożonarodzeniowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie organizuje RODZINNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY na stroik świąteczny.
Zachęcamy do wzięcia udziału!
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO
NA STROIK ŚWIĄTECZNY
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
ul. Wyzwolenia 90a, 13-220 Rybno,
tel. 23 696 64 67, e-mail: gbp.rybno@wp.pl
2. Cele konkursu
– Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
– Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko jednego z członka rodziny, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na Konkurs 1 pracę, (określoną w regulaminie) wykonaną w formie przestrzennej. Materiał, techniki i ozdoby są dowolne.
– Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz ich danych osobowych i wizerunku do publikacji edukacyjnej, a także do stworzenia galerii w publikacjach tradycyjnych i internetowych.
4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 19.12.2023 r. (wtorek) w Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Wyzwolenia 90a) w godzinach otwarcia biblioteki.
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 21.12.2023r. (czwartek) o godz. 16:00.
5. Oceny
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
1. staranność wykonania,
2. wrażenie artystyczne,
3. samodzielność wykonania,
4. oryginalność i pomysłowość,
5. stopień trudności wykonania
6. Nagrody
Autorzy najlepszych prac wytypowanych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe.
plakat ogłoszeniowy o konkursie bożonarodzeniowym