Narodowe Czytanie

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie włączyła się do akcji „Narodowe Czytanie”, która odbyła się w sobotę, 9 września w Plenerowej Czytelni przy Bibliotece. W tym roku lekturą „Narodowego czytania” było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Akcję otworzyli Dyrektor GBP w Rybnie – Jarosław Rolkowski oraz przewodniczący Rady Gminy Rybno – Piotr Kornatowski. Następnie do wspólnego czytania włączyli się zgromadzeni goście, nauczyciele, członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki oraz młodzież.

Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie