Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych

We wtorek, 25 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych, które rozpoczęli Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski oraz dyrektor GBP w Rybnie Jarosław Rolkowski.
Pani Katarzyna jest pisarką, poetką, nauczycielką oraz malarką. Pisze książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pisarka opowiedziała o swej twórczości, zapoznała uczniów z genezą powstawania jej książek oraz wspomniała swoje dzieciństwo.
Młodzież zadawała autorce wiele pytań o jej twórczości, ale również życiu prywatnym. Dowiedzieliśmy się nawet jak wabi się jej pies i koty.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze szkół w Rybnie, Koszelewach, Rumianie i Hartowcu.
spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych
spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych