Gminny Rodzinny Konkurs Wielkanocny na palmę

UWAGA!!! Zmiany w regulaminie!!!
Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie organizuje
GMINNY RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY na palmę.
Zachęcamy do wzięcia udziału!
plakat informujący o konkursie wielkanocnym
Regulamin:
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
e-mail: gbp.rybno@wp.pl
tel. 23 696 64 67
2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.
3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie)
– Technika zdobienia palmy jest dowolna.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.
4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 1.04.2023 r. do godz. 14.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a, 13-220 Rybno).
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 02.04.2023 r. o godz. 10:30 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
– GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych.
Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
5. Ocena i nagrody
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania.