W środę, 8 marca Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie uświetniła obchody Dnia Kobiet w Dębieniu, który zorganizował sołtys wsi Grzegorz Januszewski wraz z radą sołecką.

występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej na Dniu Kobiet w Dębieniu

występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej na Dniu Kobiet w Dębieniu