Koncert z okazji Dnia Kobiet

18 marca 2018r. w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Zgromadzonych przywitali Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i dyrektor Jarosław Rolkowski. Wystąpił ,,Artu’S Kwartet” z Poznania : Magdalena Olech – I skrzypce, Magdalena Mateja – II skrzypce, Agnieszka Wisniewska – altówka, Stanisława Dziedziniewicz – wiolonczela oraz solistka Natalia Majewska Marszałek. Artystki wykonały utwory wybitnych twórców muzyki klasycznej. Można było usłyszeć m.in. ,,Lato” z ,,Czterech pór roku” Vivaldiego , ,,Marzenie” Schumanna, ,,Czardasza” Montiego, tanga i walce np. z filmu ,,Noce i dnie”.  Uczestnicy koncertu na pewno zapamiętają kapitalnie zaśpiewaną ,,Arię ze śmiechem”. Za wysoki poziom artystyczny i niepowtarzalny styl widownia nagrodziła artystów owacjami na stojąco. Koncert zakończył się miłym akcentem, każda pani otrzymała kwiatka.

 

UWAGA !

Dla chętnych, a niezmotoryzowanych dojazd na dzisiejszy teatr przy stoliku w Żabinach o godzinie 17:30 z centrum Rybna.

Serdecznie zapraszamy !

KONKURS WIELKANOCNY

 

 

 

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego na „ozdobę wielkanocną”

 1. Organizator
  Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
  e-mail: gbp.rybno@wp.pl
  www.biblioteka.gminarybno.pl
  www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie
 2. Cele Konkursu
  – Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
  – Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  – Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
  – Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
  – Możliwości prezentacji własnej pracy.
 3. Warunki Konkursu
  – Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
  – Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
  – Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie), wykonaną dowolną techniką.
  – Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
  – Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.
 4. Terminy
  – Prace należy składać do dnia 27.03.2018r. do godz. 18.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul.Wyzwolenia 90a – nowa lokalizacja).
  – Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 29.03.2018r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
  – Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
  – GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych.                                                                            – Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
 5. Ocena i nagrody
  – Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
  – staranność wykonania,
  – wrażenie artystyczne,
  – oryginalność i pomysłowość,
  – stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !