Rodzinny konkurs bożonarodzeniowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza do udziału w Rodzinnym Konkursie Bożonarodzeniowym! Termin składania prac – 18.12.2019 r. (środa). Rozstrzygnięcie konkursu – 20.12. 2019 r. (piątek), godz. 16:00.

Regulamin konkursu:
1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie ul. Wyzwolenia 90a, 13-220 Rybno,
tel. 23 696 64 67, e-mail: gbp.rybno@wp.pl

2. Cele konkursu

– Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
– Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.

3. Warunki Konkursu

Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko jednego z członka rodziny, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na Konkurs 1 pracę, (określoną w regulaminie) wykonaną w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar ozdoby są dowolne.
– Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz ich danych osobowych i wizerunku do publikacji edukacyjnej, a także do stworzenia galerii w publikacjach tradycyjnych i internetowych.

4. Terminy

Prace należy składać do dnia 18.12.2019r. (środa) w Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Wyzwolenia 90a).
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 20.12.2018r. (piątek)
o godz. 16:00.

5. Oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
1. staranność wykonania,
2. wrażenie artystyczne,
3. samodzielność wykonania,
4. oryginalność i pomysłowość,
5. stopień trudności wykonania

6. Nagrody

Autorzy najlepszych prac wytypowanych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !