Zapraszamy do wypożyczania CZYTAKA

Czytak przyczynia się do zwiększania dostępności do książek dla osób niewidomych i słabowidzących oraz do niwelowania barier w dostępie do kultury. Dysponujemy m.in. takimi książkami jak: ,,Wojna kobiet” Sally Armstrong, ,, Dziewczyny z Syberii” Anna Herbich, ,,Pierwsze koty” Ewa Nowak czy ,,Papierowe miasta” John Green.

czytakplus