Konkurs Bożonarodzeniowy

 

Publikacja2

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU

NA FIGURKĘ ŚWIĄTECZNĄ

1.Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie

ul. Wyzwolenia 10, 13-220 Rybno

tel. 23 696 64 67 , e-mail: gbp.rybno@wp.pl

2.Cele Konkursu

– Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.

– Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

-Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.

3.Warunki Konkursu

– Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie  gminy Rybno.

– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko jednego z członka rodziny, miejscowość.

– Uczestnik może dostarczyć na Konkurs 1 pracę, (określoną w regulaminie) wykonaną w formie przestrzennej. Materiał, technologia  i rozmiar ozdoby są dowolne.

– Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.

– Nie mogą być zgłaszane prace biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz ich danych osobowych i wizerunku do publikacji edukacyjnej,             a także do stworzenia galerii w publikacjach tradycyjnych i internetowych.

 

4.Terminy

– Prace należy składać do dnia 18.12.2017r. (poniedziałek) w Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Wyzwolenia 10).

– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się

dnia 20.12.2017r. (środa) o godz. 16:00.

5.Ocena

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a. staranność wykonania,

b. wrażenie artystyczne,

c. samodzielność wykonania,

d. oryginalność i pomysłowość,

e. stopień trudności wykonania.

 

6.Nagrody

Autorzy najlepszych prac wytypowanych przez jury otrzymają      nagrody rzeczowe.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !