GALA PIOSENKI RYBNO 2019

Zapraszamy na Gminny Konkurs GALA PIOSENKI RYBNO 2019, który odbędzie się 22 listopada o godz. 16:00 w Centrum Kultury Bibliotece w Rybnie !

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie GALA PIOSENKI RYBNO 2019, który odbędzie się 22 listopada o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.

Gminny Konkurs

,,Gala Piosenki Rybno 2019”

1. Organizator

Centrum Kultury – Biblioteka

2. Termin i miejsce

22 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Rybnie  ul. Wyzwolenia 90 a

Dojazd uczestników we własnym zakresie.

3. Cele konkursu:

– propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

– rozwijanie wrażliwości estetycznych poprzez bezpośredni kontakt z muzyką,

– umożliwianie prezentacji swoich umiejętności wokalnych,

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

– promocja Gminy Rybno.

4. Zasady uczestnictwa

W KONKURSIE mogą uczestniczyć soliści w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – przedszkole i klasy I,

II kategoria – klas II-III,

III kategoria – klasy IV-VI,

IV kategoria – klasa VII-VIII i Liceum.

5. Liczba uczestników w KONKURSIE

I kategoria: przedszkole w Rybnie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do 5 uczestników

Klasy I – do 3 uczestników, Szkoła podstawowa w Rybnie – do 5 uczestników

II kategoria: Szkoły Podstawowe w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 3 uczestników,

Szkoła Podstawowa w Rybnie – do 5 uczestników,

III kategoria: Szkoły Podstawowe w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 4 uczestników,

Szkoła Podstawowa w Rybnie – do 6 uczestników,

IV kategoria: Szkoły podstawowe – w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 4 uczestników, Szkoła podstawowa w Rybnie – do 6 uczestników

Licealiści z terenu Gminy Rybno – bez ograniczeń

6. Każdy wykonawca prezentuje jeden wybrany utwór wykonany a’capella lub

z akompaniamentem (podkłady muzyczne na CD i MC lub własny na żywo). Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, magnetofon, odtwarzacz CD, MP3.

7. Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest zgłoszenie udziału oraz dostarczenie podkładu muzycznego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a), w godzinach urzędowania biblioteki do dnia 19 listopada 2019 r. (wtorek).

8. O wytypowanie uczestników do konkursu prosimy dyrektorów szkół.

9. Kryteria oceny :

dobór repertuaru, dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

walory głosowe,

muzykalność,

wyczucie rytmu,

interpretacja,

ogólny wyraz artystyczny.

10. Nagrody

Przewidziane nagrody to:

nagroda specjalna,

nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów I, II i III miejsca

we wszystkich kategoriach,

wyróżnienia.

 

Zapraszamy do udziału

w KONKURSIE!!!