Konkurs wielkanocny

W środę 31 marca 2021 roku rozstrzygnęliśmy XXI Gminny Rodzinny Konkurs Wielkanocny na palmę zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Wszystkie palmy były wyjątkowo piękne, kolorowe i radosne. Ich stworzenie wymagało dużo pracy i inwencji twórczej.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Katarzyna Kłosowska

II miejsce – Karolina, Kamil i Paulina Dombrowscy

III miejsce – Dorota Kreńska

Wyróżnienia:

Marta Jasińska

Ewa Rosik

Wiktor, Mateusz, Weronika Dutkowscy

Adam Tatarek

Grupa II przedszkola w Rybnie

Po odbiór nagród i pamiątkowych dyplomów zapraszamy jutro (01.04.2021) w godzinach otwarcia biblioteki.

zdjęcie przedstawiające palmy z konkursu wielkanocnego

Dyskusyjny Klub Książki

Na czwartek 18 marca było zaplanowane spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym mieliśmy omawiać książkę Remigiusza Mroza pt. „Behawiorysta”. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią Klubowicze wymienili się opiniami na temat książki telefoniczne i za pomocą portali społecznościowych.

Księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się o książkę pt. „Kirgistan – kraj pachnący chlebem”. Za dar dziękujemy autorowi książki – Michałowi Magnuszewskiemu z Kostkowa. Publikacja jest dziennikiem z podróży autora Kirgistanu. Zapraszamy po książkę do biblioteki!

zdjęcie książki M. Magnuszewskiego

KONKURS „OGRODY MARZEŃ” REALIZUJ FANTAZJE SWOICH DZIECI”

REGULAMIN

 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie pod patronatem Wójta Gminy Rybno – Tomasza Węgrzynowskiego.

Tel.: 23 696 64 67, e-mail: gbp.rybno@wp.pl

 1. Cele konkursu

– aktywizacja rodzin z terenu Gminy Rybno w tworzeniu własnych ogrodów

– forma terapii i zagospodarowania wolnego czasu

– poprawa estetyki ogrodów przydomowych oraz całej Gminy Rybno

– promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań w ogrodzie

– kreowanie i rozwijanie rodzinnych inicjatyw

 1. Warunki konkursu

– Konkurs jest skierowany do rodzin z terenu Gminy Rybno (w I etapie do dzieci,  w II etapie do osób dorosłych)

– Uczestnicy w I etapie muszą dostarczyć pracę plastyczną pn. „Ogrody marzeń” wykonaną przez dziecko.

– Uczestnicy (rodzice) w II etapie realizują marzenia swojego dziecka na terenie własnej posesji.

– Ocena II etapu musi wynikać z udokumentowania zdjęciem „przed” i „po” swojej posesji

– Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub w obu częściach (etapach) konkursu

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.

– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie ogrodu i podanie wyników do publicznej wiadomości

 1. Terminy

– Pracę plastyczną wykonaną w I etapie należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie do 20.05.2021 r.

– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, adres

– Ogłoszenie wyników i odbiór nagród za I etap pracy odbędzie się 01.06.2021 r.  w Dzień Dziecka

– Zrealizowaną pracę z II etapu należy przesłać do Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rybnie na adres e-mail gbp.rybno@wp.pl do dnia 09.08.2021 r.

– Ogłoszenie wyników i odbiór nagród za II etap konkursu odbędzie się 15.08.2021 r.   w Dożynki

 1. Ocena i nagrody

Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriach:
– staranność wykonania
– wrażenie artystyczne
– oryginalność i pomysłowość

Zwycięzcy poszczególnych etapów konkursu zostaną nagrodzeni

Rozstrzygnięcie konkursu będzie opublikowane na stronie internetowej i mediach   społecznościowych Organizatora.

XXI GMINNY RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 1. Organizator
  Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
  e-mail: gbp.rybno@wp.pl
  www.biblioteka.gminarybno.pl
  www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie
 2. Cele Konkursu
  – Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
  – Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  – Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
  – Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
  – Możliwości prezentacji własnej pracy.
 3. Warunki Konkursu
  – Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
  – Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
  – Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie

– Technika zdobienia palmy jest dowolna.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do  publikacji.

 1. Terminy
  – Prace należy składać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie             (ul. Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).
  – Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 31.03.2021 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
  – Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
  – GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
 2. Ocena i nagrody
  Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
  – staranność wykonania,
  – wrażenie artystyczne,
  – oryginalność i pomysłowość,
  – stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych .

„Ich życiorysy przez wiele dziesięcioleci pomijano milczeniem albo fałszowano. Prawdę o ich służbie dla Rzeczypospolitej, a także o tym, jak i z czyich rąk zginęli, najczęściej wykreślał ołówek cenzora”.

W naszych zbiorach znajduje się kilka wydawnictw podejmujących temat tragicznej historii żołnierzy tzw. drugiej konspiracji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki.