W ramach akcji „Mała książka – Wielki człowiek” dyplomy Małego Czytelnika otrzymali Wiktoria i Cezary Zdrojewscy.

REGULAMIN AKCJI WEEKEND POŚWIĘCONY 100-nej

ROCZNICY URODZIN PAPIEŻA

,,GMINA RYBNO W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II”

1. Celem jest przejechanie 100 kilometrów rowerem indywidualnie (zgodnie

z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19) po terenie

Gminy Rybno w terminie od piątku do niedzieli do godz. 15:00.

2. Zgłoszenie chęci udziału w akcji należy dokonać poprzez kontakt osobisty w GBP

lub na facebooku do czwartku w godzinach otwarcia biblioteki.

3. Odbiór gadżetów okolicznościowych w piątek od godz. 8:00 w Gminnej Bibliotece

Publicznej w Rybnie.

4. Przejechaną trasę należy udokumentować za pomocą aplikacji (kilometry, daty)

np. Endomondo i przesłać zdjęcie (zrzut ekranu) na adres gbp.rybno@wp.pl

do niedzieli do godz. 15:00.

Link do wydarzenia: https://www.endomondo.com/challenges/43365563

5. Podsumowanie akcji i koncert ulubionych pieśni św. Jana Pawła II po mszy świętej

o godz. 16:00 (możliwość obejrzenia on-line, link https://youtu.be/LF_nOtUkhjc

6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu akcji, zasad ruchu

drogowego oraz obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

7. Dzieci i młodzież jadą pod opieką osób dorosłych.

8. Udział w akcji jest dobrowolny, a biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę

zdrowia lub życia i wypadki losowe podczas przemieszczania się.