Dyplom małego czytelnika w akcji „Mała książka – wielki człowiek” otrzymała Hania Redmer. Gratulujemy!

Mała książka - wielki człowiek - odebranie dyplomu

 

Dyplom małego czytelnika w akcji „Mała książka – wielki człowiek” otrzymała Kornelia Żuralska. Gratulujemy!

Mała książka - wielki człowiek - odebranie dyplomu

 

Wizyta przedszkolaków

We wtorek 29 marca Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie odwiedziły przedszkolaki z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach.

zdjęcie z wizyty przedszkolaków zdjęcie z wizyty przedszkolaków zdjęcie z wizyty przedszkolaków 

zdjęcie z wizyty przedszkolaków

 

 

Dyskusyjny Klub Książki

W czwartek 17 marca odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawialiśmy książkę Dirka Braunsa pt. „Cafe Auschwitz”.

zdjęcie ze spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

zdjęcie ze spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

 

Konkurs Wielkanocny

plakat informujący o konkursie wielkanocnym

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego na „pisankę”:

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
– e-mail: gbp.rybno@wp.pl
– www.biblioteka.gminarybno.pl

2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.

3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę, wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału
– Technika zdobienia prac: drapanka, kraszanka, oklejanka, batik, wycinanie i grawerowanie w skorupce jaj, malowanie farbami oraz różnorodne techniki plastyczne.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.

4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 12.04.2022 r. (wtorek) do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 14.04.2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
– GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych w okresie przedświątecznym oraz trwania świąt, a po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.

5. Ocena i nagrody
– Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania,

– zgodność pracy z regulaminem,
– autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Młodzieżowy DKK

W poniedziałek 7 marca odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży, na którym omówiliśmy książkę pt. „Tygrys się budzi”.
Po spotkaniu jedna z uczestniczek Anielka
zaproponowała zabawę „Jedno ostatnie zdanie”. Czytaliśmy ostatnie zdanie na losowo wybranej stronie nowej książki i próbowaliśmy odgadnąć, co mogło wydarzyć się wcześniej.              Dzięki temu „zbudowaliśmy” zainteresowanie kolejną książką jaką będziemy omawiać 4 kwietnia pt. „Abrakadabra… mamy problem”.
zdjęcie ze spotkania młodzieżowego DKK

Charytatywny koncert z okazji Dnia Kobiet

We wtorek 8 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie odbył się charytatywny koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas którego mieszkańcy naszej gminy mogli okazać solidarność            z kobietami z Ukrainy, które także gościły na uroczystości.

Na rozpoczęcie życzenia dla wszystkich Pań złożyli Dyrektor GBP w Rybnie – Jarosław Rolkowski oraz Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski.

Następnie zgromadzeni goście wysłuchali pięknego koncertu w wykonaniu sopranistki Joanny Sobowiec-Jamioł, tenora Wojciecha Winnickiego  oraz pianisty Rafała Tworka.                   Artyści wykonali utwory muzyki klasycznej i filmowej oraz piosenki z lat 20-tych i 30-tych.

Po koncercie Panie otrzymały symboliczne tulipany a wszyscy goście zostali zaproszeni na kawę  i ciastko.

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet

zdjęcie z koncertu z okazji Dnia Kobiet