Wieczór z piosenką patriotyczną

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Wieczór z piosenką patriotyczną z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 12 listopada 2018r. (poniedziałek) o godz. 18:00 do Centrum Kultury-Biblioteka w Rybnie

Dyskusyjny Klub Książki

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w poniedziałek 19 listopada o godz. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Tym razem porozmawiamy o książce Dominiki Stec pt. „Mniejsza polowa”. Przepraszamy za zmianę daty, gdyż w czwartek 15 listopada odbędzie się Gala piosenki Rybno 2018.

Wizyta klasy II z SP Rybno

W czwartek 18 października do Gminnej Biblioteki Publicznej przybyli uczniowie klas II ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Dzieci dowiedziały się o funkcjonowaniu biblioteki oraz o pracy bibliotekarza. Na koniec obejrzały bajkę.

GALA PIOSENKI RYBNO 2018

Gminny Konkurs

,,Gala Piosenki Rybno 2018”

  1. Organizator

Centrum Kultury – Biblioteka

  1. Termin i miejsce

15 listopad 2018r. (czwartek) o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Rybnie  ul. Wyzwolenia 90 a

Dojazd uczestników we własnym zakresie.

  1. Cele konkursu:

-propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,

-rozwijanie wrażliwości estetycznych poprzez bezpośredni kontakt z muzyką,

-umożliwianie prezentacji swoich umiejętności wokalnych,

-kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

  1. Zasady uczestnictwa

W KONKURSIE mogą uczestniczyć soliści w następujących kategoriach wiekowych :

I kategoria – przedszkole i klasy I,

II kategoria – klas II-III,

III kategoria – klasy IV-VI,

IV kategoria – klasa VII-VIII, Gimnazjum i Liceum.

  1. Liczba uczestników w KONKURSIE

I kategoria: przedszkole w Rybnie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do 5 uczestników

Klasy I – do 3 uczestników, Szkoła podstawowa w Rybnie – do 5 uczestników

II kategoria: Szkoły Podstawowe w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 3 uczestników,

Szkoła Podstawowa w Rybnie – do 5 uczestników,

III kategoria: Szkoły Podstawowe w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 4 uczestników,

Szkoła Podstawowa w Rybnie – do 6 uczestników,

IV kategoria: Szkoły podstawowe – do Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 4 uczestników, Szkoła podstawowa w Rybnie – do 6 uczestników

Gimnazjum – do 4 uczestników,

Licealiści z terenu Gminy Rybno – bez ograniczeń

  1. Każdy wykonawca prezentuje jeden wybrany utwór wykonany a’capella lub z akompaniamentem (podkłady muzyczne na CD i MC lub własny na żywo). Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, magnetofon, odtwarzacz CD, MP3.
  2. Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest zgłoszenie udziału oraz dostarczenie podkładu muzycznego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a), w godzinach urzędowania biblioteki do dnia 12 listopada 2018r. (poniedziałek).
  3. O wytypowanie uczestników do konkursu prosimy dyrektorów szkół.
  4. Kryteria oceny :

– dobór repertuaru, dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

– walory głosowe,

– muzykalność,

– wyczucie rytmu,

– interpretacja,

– ogólny wyraz artystyczny.

  1. Nagrody

Przewidziane nagrody to:

– nagroda specjalna,

– nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów I,II i III miejsca we wszystkich kategoriach,

– wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału

 w KONKURSIE

 

Plastyczne wtorki

Podczas zajęć plastycznych we wrześniu i październiku dzieci wykonały szereg prac, poznały przy tym zasady wybranych technik plastycznych.

Czas ten poświęciliśmy na tworzenie form przestrzennych dekoracyjnych: „Chmurki”, „Sowa w lesie”, „Parasole”, „Słoneczniki” jak i użytkowych: dekorowanie pudełek na drobiazgi.

W krainie bajek

We wtorek 16 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie odbyła się kolejna wizyta przedszkolaków w ramach cotygodniowych spotkań „W krainie bajek”. Dzieciaki posłuchały wiersza Jana Brzechwy „Żuk” i obejrzały bajkę „Świnka Peppa”.

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego

13 października 2018 roku w Centrum Kultury w Rybnie odbyła się uroczystość, podczas której wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP.

Uhonorowani zostali: Danuta i Jerzy Bieleccy, Elżbieta i Ryszard Tylman, Maria i Romuald Wilkomm, Helena i Jan Sontowscy, Urszula i Marian Szulwic, Maria i Stefan Rolka, Marianna i Ryszard Siedleccy, Jadwiga i Józef Markuszewscy, Cecylia i Kazimierz Michalscy, Barbara i Teofil Józefowicz, Danuta i Henryk Kozłowscy, Janina i Wacław Dąbrowscy, Małgorzata i Józef Dombrowscy, Teresa i Bernard Bartkowscy, Zofia i Franciszek Rolka, Danuta i Zygmunt Sulley i Stanisława i Jerzy Szymańscy.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP wręczali: Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Rybno – Andrzej Kornacki, Radny Gminy Rybno – Czesław Mederski i Skarbnik UG w Rybnie – Zdzisława Kanicz.

Specjalnie dla honorowych gości odbył się recital Arlety Lemańskiej  „Tyle miłości”.

Uroczystość przygotowali pracownicy Centrum Kultury-Biblioteka w Rybnie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Rybnie.

Dyskusyjny Klub Książki

11 października w czwartek odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem omawialiśmy książkę Nadii Hashimi pt. „Afgańska perła”. Dyskusja była bardzo ciekawa. Na kolejne spotkanie DKK zapraszamy 15 listopada 2018 roku.