Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

W sobotę 16 października w Lokalnym Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Rybno.
Jubilaci otrzymali medale z rąk Wójta Gminy Rybno – Pana Tomasza Węgrzynowskiego za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Medale w tym roku otrzymały pary małżeńskie które w latach 2020 i 2021 obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, Przewodniczący Rady Gminy Rybno – Piotr Kornatowski, Radna Powiatu Działdowskiego – Grażyna Kamińska, Ks. Proboszcz Parafii w Rybnie – Janusz Kowalski, Sekretarz UG w Rybnie – Jolanta Jendrycka, Skarbnik UG w Rybnie – Zdzisława Kanicz, Dyrektor GOPS w Rybnie – Dorota Zielińska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Mieczysław Ciżewski.
Po oficjalnych uroczystościach odbył się koncert śląskich szlagierów w wykonaniu zespołu „Mona Lisa” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.
Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek.