Piknik zdrowotny w Dębieniu

W niedzielę 12 września Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie współorganizowała z Sołectwem Dębień,          Kołem Gospodyń Wiejskich w Dębieniu oraz Stowarzyszeniem „Dzieci Twardowskiego” PIKNIK ZDROWOTNY         W DĘBIENIU. Przygotowaliśmy na ten dzień mnóstwo gier i zabaw dla dzieci oraz konkurencje sportowe.