ODDAJ HOŁD ŚW. JANOWI PAWŁOWI II W 101. ROCZNICĘ URODZIN

 

Regulamin:
1. Celem jest przejechanie 101 kilometrów rowerem indywidualnie (zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi            w związku z pandemią COVID-19) po terenie Gminy Rybno w terminie od wtorku (18 maja, godz. 18:30) do niedzieli (23 maja).
2. Zgłoszenie chęci udziału w akcji należy dokonać poprzez kontakt osobisty w GBP lub na facebooku do wtorku    (18 maja) w godzinach otwarcia biblioteki.
3. Odbiór gadżetów okolicznościowych we wtorek (18 maja) o godz. 18:30 w kościele w Rybnie lub bibliotece.
4. Przejechaną trasę należy udokumentować za pomocą wybranej przez siebie aplikacji (kilometry, daty) np. Sports Tracker, MapMyRide lub innej i przesłać zdjęcie (zrzut ekranu) na adres gbp.rybno@wp.pl do niedzieli 23 maja      do godz. 16:00.
5. Podsumowanie akcji w niedzielę 23 maja o godz. 17:00 na parkingu przy kościele w Rybnie.
6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu akcji, zasad ruchu drogowego oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
7. Dzieci i młodzież jadą pod opieką osób dorosłych.
8. Udział w akcji jest dobrowolny, a biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia i wypadki losowe podczas przemieszczania się.