Dyskusyjny Klub Książki

W czwartek 12 września odbyło się spotkanie DKK, na którym omawiana była książka Williama Dalrymple’a pt. ”Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach”. Dyskusja, która przebiegała była bardzo burzliwa, a zdania o książce podzielone. Na kolejne spotkanie zapraszamy wszystkich członków DKK 10 października. Będziemy omawiać książkę „Jedyna historia” Juliana Barnesa.