Konkurs wielkanocny

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie organizuje Rodzinny Konkurs Wielkanocny na pisankę. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału! Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.
Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego na „pisankę”:
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
– e-mail: gbp.rybno@wp.pl
2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.
3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę, wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału
– Technika zdobienia prac: drapanka, kraszanka, oklejanka, batik, wycinanie i grawerowanie w skorupce jaj, malowanie farbami oraz różnorodne techniki plastyczne.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.
4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 25.03.2024 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 27.03.2024 r. (środa) o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
– GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych w okresie przedświątecznym oraz trwania świąt, a po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
5. Ocena i nagrody
– Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania,
– zgodność pracy z regulaminem,
– autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
plakat informujący o konkursie wielkanocnym