Rajd rowerowy im. Magdaleny Mortęskiej

Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w RAJDZIE ROWEROWYM IM. MAGDALENY MORTĘSKIEJ, który odbędzie się
w niedzielę 31 lipca. Start o godz. 13:00 z parkingu przy kościele w Rybnie. Meta przy Pałacu Mortęgi.
Zapisy do piątku w bibliotece w Rybnie!!!
Organizatorami rajdu są Parafia pw. NSPJ w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie oraz Pałac Mortęgi Hotel & Spa Mazury.
Regulamin:
1.Celem rajdu jest poznanie działalności Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, poznanie walorów turystycznych Ziemi Lubawskiej oraz promowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Organizatorem jest Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie oraz Pałac Martęgi Hotel & SPA Mazury.
Osoba do kontaktu: Michał Kłosowski- tel. 603525286 Jarosław Rolkowski- tel. 507140280
3. Termin rajdu: 31 lipca 2022r. godzina 13.00. zbiórka na parkingu przy kościele w Rybnie. Po krótkiej prelekcji na temat Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej i ustaleniu zasad uczestnicy przejadą trasę około 20 km – zgodnie z ustalonymi znakami (Rybno – Jeglia – Hartowiec – Grodziczno – Linowiec – Mortęgi). Po przerwie, dla uczestników, którzy nie będą mieli siły wrócić do Rybna będzie zorganizowany transport. Reszta uczestników wraca do miejsca startu tą samą drogą.
4. Zapisy na rajd w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie do piątku (29.07.2022r.)
5. Rajd ma charakter indywidulany, uczestnicy nie powinni jechać grupowo- wyjątkiem są dzieci z opiekunami.
6.Uczestnikiem Rajdu Rowerowego może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala na udział.
7. W Rajdzie mogą brać udział:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie w wieku do 15 lat pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna,
c) osoby niepełnoletnie od 16 lat mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym pod warunkiem, że rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na ich udział w Rajdzie.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowują się decyzjom Organizatora Rajdu.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU
1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
2. Udział w Rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
3. Uczestnicy Rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu uczestnicy wykonują we własnym zakresie a inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie Rowerowym.
2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu.
3. Organizator zapewnia miejsca postojowe na punktach i na miejscu zakończenia Rajdu dla zgłoszonych osób.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
2. Zaleca się, aby uczestnik Rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie rowerowe, kamizelkę odblaskową oraz ubranie dostosowane do aury pogodowej.
3. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu z Rajdu.
4. Udział w Rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
5. Każdy uczestnik Rajdu przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zgłaszając się do udziału akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
8. Liczba uczestników jest ograniczona.