KONKURS „OGRODY MARZEŃ” REALIZUJ FANTAZJE SWOICH DZIECI”

REGULAMIN

  1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie pod patronatem Wójta Gminy Rybno – Tomasza Węgrzynowskiego.

Tel.: 23 696 64 67, e-mail: gbp.rybno@wp.pl

  1. Cele konkursu

– aktywizacja rodzin z terenu Gminy Rybno w tworzeniu własnych ogrodów

– forma terapii i zagospodarowania wolnego czasu

– poprawa estetyki ogrodów przydomowych oraz całej Gminy Rybno

– promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań w ogrodzie

– kreowanie i rozwijanie rodzinnych inicjatyw

  1. Warunki konkursu

– Konkurs jest skierowany do rodzin z terenu Gminy Rybno (w I etapie do dzieci,  w II etapie do osób dorosłych)

– Uczestnicy w I etapie muszą dostarczyć pracę plastyczną pn. „Ogrody marzeń” wykonaną przez dziecko.

– Uczestnicy (rodzice) w II etapie realizują marzenia swojego dziecka na terenie własnej posesji.

– Ocena II etapu musi wynikać z udokumentowania zdjęciem „przed” i „po” swojej posesji

– Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub w obu częściach (etapach) konkursu

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.

– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie ogrodu i podanie wyników do publicznej wiadomości

  1. Terminy

– Pracę plastyczną wykonaną w I etapie należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie do 20.05.2021 r.

– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, adres

– Ogłoszenie wyników i odbiór nagród za I etap pracy odbędzie się 01.06.2021 r.  w Dzień Dziecka

– Zrealizowaną pracę z II etapu należy przesłać do Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rybnie na adres e-mail gbp.rybno@wp.pl do dnia 09.08.2021 r.

– Ogłoszenie wyników i odbiór nagród za II etap konkursu odbędzie się 15.08.2021 r.   w Dożynki

  1. Ocena i nagrody

Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriach:
– staranność wykonania
– wrażenie artystyczne
– oryginalność i pomysłowość

Zwycięzcy poszczególnych etapów konkursu zostaną nagrodzeni

Rozstrzygnięcie konkursu będzie opublikowane na stronie internetowej i mediach   społecznościowych Organizatora.