XXI GMINNY RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 1. Organizator
  Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
  e-mail: gbp.rybno@wp.pl
  www.biblioteka.gminarybno.pl
  www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie
 2. Cele Konkursu
  – Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
  – Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  – Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
  – Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
  – Możliwości prezentacji własnej pracy.
 3. Warunki Konkursu
  – Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
  – Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
  – Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie

– Technika zdobienia palmy jest dowolna.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do  publikacji.

 1. Terminy
  – Prace należy składać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie             (ul. Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).
  – Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 31.03.2021 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
  – Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
  – GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.
 2. Ocena i nagrody
  Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
  – staranność wykonania,
  – wrażenie artystyczne,
  – oryginalność i pomysłowość,
  – stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.