1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych .

„Ich życiorysy przez wiele dziesięcioleci pomijano milczeniem albo fałszowano. Prawdę o ich służbie dla Rzeczypospolitej, a także o tym, jak i z czyich rąk zginęli, najczęściej wykreślał ołówek cenzora”.

W naszych zbiorach znajduje się kilka wydawnictw podejmujących temat tragicznej historii żołnierzy tzw. drugiej konspiracji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki.