Rodzinny konkurs bożonarodzeniowy

                  REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU

                                 BOŻONARODZENIOWEGO

NA OZDOBĘ STOŁU WIGILIJNEGO Z WYKORZYSTANIEM ŚWIERKU

 

 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie

 1. Wyzwolenia 90a, 13-220 Rybno

tel. 23 696 64 67 , e-mail: gbp.rybno@wp.pl

 1. Cele Konkursu

– Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.

– Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

– Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.

 1. Warunki Konkursu

– Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie              gminy Rybno.

– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko jednego z członka rodziny, miejscowość.

– Uczestnik może dostarczyć na Konkurs 1 pracę, (określoną w regulaminie) wykonaną w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar ozdoby są dowolne.

– Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.

– Nie mogą być zgłaszane prace biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz ich danych osobowych i wizerunku do publikacji edukacyjnej,       a także do stworzenia galerii w publikacjach tradycyjnych i internetowych.

 

 1. Terminy

– Prace należy składać do dnia 17.12.2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Wyzwolenia 90a).

– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się

dnia 19.12.2018r. (środa) o godz. 16:00.

 1. Ocena

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. staranność wykonania,
 2.   wrażenie artystyczne,
 3. samodzielność wykonania,
 4. oryginalność i pomysłowość,
 5. stopień trudności wykonania.

 

 1. Nagrody

Autorzy najlepszych prac wytypowanych przez jury otrzymają      nagrody rzeczowe.

             ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !