GALA PIOSENKI RYBNO 2018

Gminny Konkurs

,,Gala Piosenki Rybno 2018”

  1. Organizator

Centrum Kultury – Biblioteka

  1. Termin i miejsce

15 listopad 2018r. (czwartek) o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Rybnie  ul. Wyzwolenia 90 a

Dojazd uczestników we własnym zakresie.

  1. Cele konkursu:

-propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,

-rozwijanie wrażliwości estetycznych poprzez bezpośredni kontakt z muzyką,

-umożliwianie prezentacji swoich umiejętności wokalnych,

-kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

  1. Zasady uczestnictwa

W KONKURSIE mogą uczestniczyć soliści w następujących kategoriach wiekowych :

I kategoria – przedszkole i klasy I,

II kategoria – klas II-III,

III kategoria – klasy IV-VI,

IV kategoria – klasa VII-VIII, Gimnazjum i Liceum.

  1. Liczba uczestników w KONKURSIE

I kategoria: przedszkole w Rybnie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – do 5 uczestników

Klasy I – do 3 uczestników, Szkoła podstawowa w Rybnie – do 5 uczestników

II kategoria: Szkoły Podstawowe w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 3 uczestników,

Szkoła Podstawowa w Rybnie – do 5 uczestników,

III kategoria: Szkoły Podstawowe w Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 4 uczestników,

Szkoła Podstawowa w Rybnie – do 6 uczestników,

IV kategoria: Szkoły podstawowe – do Hartowcu, Koszelewach, Rumianie i Żabinach – do 4 uczestników, Szkoła podstawowa w Rybnie – do 6 uczestników

Gimnazjum – do 4 uczestników,

Licealiści z terenu Gminy Rybno – bez ograniczeń

  1. Każdy wykonawca prezentuje jeden wybrany utwór wykonany a’capella lub z akompaniamentem (podkłady muzyczne na CD i MC lub własny na żywo). Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, magnetofon, odtwarzacz CD, MP3.
  2. Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest zgłoszenie udziału oraz dostarczenie podkładu muzycznego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a), w godzinach urzędowania biblioteki do dnia 12 listopada 2018r. (poniedziałek).
  3. O wytypowanie uczestników do konkursu prosimy dyrektorów szkół.
  4. Kryteria oceny :

– dobór repertuaru, dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

– walory głosowe,

– muzykalność,

– wyczucie rytmu,

– interpretacja,

– ogólny wyraz artystyczny.

  1. Nagrody

Przewidziane nagrody to:

– nagroda specjalna,

– nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów I,II i III miejsca we wszystkich kategoriach,

– wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału

 w KONKURSIE