Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego

13 października 2018 roku w Centrum Kultury w Rybnie odbyła się uroczystość, podczas której wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP.

Uhonorowani zostali: Danuta i Jerzy Bieleccy, Elżbieta i Ryszard Tylman, Maria i Romuald Wilkomm, Helena i Jan Sontowscy, Urszula i Marian Szulwic, Maria i Stefan Rolka, Marianna i Ryszard Siedleccy, Jadwiga i Józef Markuszewscy, Cecylia i Kazimierz Michalscy, Barbara i Teofil Józefowicz, Danuta i Henryk Kozłowscy, Janina i Wacław Dąbrowscy, Małgorzata i Józef Dombrowscy, Teresa i Bernard Bartkowscy, Zofia i Franciszek Rolka, Danuta i Zygmunt Sulley i Stanisława i Jerzy Szymańscy.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP wręczali: Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Rybno – Andrzej Kornacki, Radny Gminy Rybno – Czesław Mederski i Skarbnik UG w Rybnie – Zdzisława Kanicz.

Specjalnie dla honorowych gości odbył się recital Arlety Lemańskiej  „Tyle miłości”.

Uroczystość przygotowali pracownicy Centrum Kultury-Biblioteka w Rybnie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Rybnie.